Järjestyssäännöt

 • Perusopetuslain mukaan jokaisessa koulussa on oltava järjestyssäännöt. Niitä noudattamalla taataan koulutyön ja yhteistyön sujuvuus. Järjestyssääntöjen mukainen toiminta takaa kaikille kouluyhteisön jäsenille tasa-arvoisen kohtelun.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulun järjestämissä tapahtumissa, retkillä ja leirikoulussa.

Koulualue (kartta)

 • Koulualue on se alue, jolla Pohjanlinnan koulun järjestyssäännöt ovat voimassa. Osa koulualueesta ei ole koulun välituntialuetta.
 • Koulualuetta rajoittavat Kangasmoisionkatu, Niementie, harjoituskenttä, pururata ja pesäpallostadion.
 • Koulun toimintaa voi olla koulupäivän aikana myös koulualueen ulkopuolella. Säännöt ovat voimassa myös tällöin.
 • Koulualueella on tallentava kameravalvonta.

Välituntialue (kartta)

 • Välituntialuetta rajoittavat päärakennus, kädentaitotalo, Kangasmetsän koulurakennus ja takaparkkipaikan vieressä olevat pyörätelineet sekä liikuntakeskuksen suunnassa metsän reuna.
 • Välituntialueeseen kuuluvat pihan viereiset liikuntapaikat (pelikaukalot, pallohäkit, kiipeilykuutio). Metsän puolella olevien frisbeegolf-korien läheisyydessä saavat oleskella vain niiden käyttäjät. Kangasmetsän koulun takana olevalla kentällä saa välituntisin pelata pallopelejä.
 • Pallopelien pelaaminen on sallittu vain keskipihalla ja liikuntapaikoilla. Frisbeegolf-kiekkojen heittäminen on sallittu vain korien läheisyydessä.
 • Pysäköintipaikoilla ja Kangasmoisionkadulla ei saa oleskella väli- tai ruokatunnilla.
 • Pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet säilytetään koulupäivän aikana niille varatuilla alueilla.
  • Polkupyörät seinän vierustoilla ja muualla piha-alueella olevissa telineissä.
  • Mopot takaparkkipaikan tähän tarkoitukseen varatuissa ruuduissa. (Kahdeksan ruutua lähellä lämpövoimalaa.)
  • Mopoautot Niementien varressa lämpövoimalan takana sekä harjoituskentän laidassa.
  • Traktorit ja mönkijät lämpövoimalan takana Niementien varressa ja harjoituskentän laidassa.
  • Koulun alueelle ja sen läheisyyteen pysäköidyt kulkuneuvot eivät ole koulun vastuulla.
 • Välituntialueelta ei saa poistua koulupäivän aikana, ellei ole tarve siirtyä muualla pidettävälle oppitunnille (mm. liikuntakeskukseen) tai esimerkiksi hammaslääkäriin.

Työskentely koulussa

 • Oppitunneille tullaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja läksyt tehtynä.
 • Oppitunneilla käyttäydytään ja työskennellään asiallisesti.
 • Oppituntien alussa kännykät kerätään pois, ellei opettaja toisin ohjeista.
 • Oppitunneilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan kaikille työrauha. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. (Perusopetuslaki 36 § 2.)
 • Koulukiusaaminen on kielletty. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa opettajalle, rehtorille tai muulle kouluhenkilökunnalle.

Välitunnit

 • Välitunneilla mennään viivyttelemättä ulos, mikäli ei toisin ilmoiteta.
  • Ruokavälitunnit voidaan viettää sisällä päärakennuksen puolella.
  • Kello 9:n ja kello 14:n välitunnit ovat siirtymävälitunteja, jolloin ei mennä ulos.
 • Välitunti vietetään välituntialueella.
 • Ulkovaatteet jätetään sovituille paikoille.
 • Päähineitä ei käytetä sisätiloissa.
 • Kankaanpääsalin aula ei ole oppilaille sallittua aluetta koulupäivän aikana.

Ruokailu

 • Ruokaillaan hyviä tapoja noudattaen ja palautetaan astiat keräyspisteeseen.
 • Ruokaillessa ei käytetä kännykkää.

Vaatteiden, kenkien ja kulkuneuvojen säilyttäminen

 • Jokaisella oppilaalla on lukollinen kaappi, jossa ulkovaatteet säilytetään päärakennuksessa pidettävien oppituntien ajan.
  • Kädentaidossa pidettäville tunneille mentäessä vaatteet voi viedä luokkien naulakoihin.
 • Päärakennukseen sisään tultaessa ulkojalkineet jätetään tuulikaapin kenkätelineisiin.
 • Koulun parkkipaikalla ja pihalla olevat kulkuneuvot eivät ole koulun vastuulla.

Koulun ja oppilaiden omaisuus

 • Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti.
 • Jokainen huolehtii omasta omaisuudestaan ja kunnioittaa toisen omaisuutta.
 • Vahingosta tai ilkivallasta ilmoitetaan heti koulun henkilökunnalle.
 • Kukin huolehtii osaltaan koulun ja koulualueen siisteydestä.

Poissaolot

 • Koulusta ei olla poissa ilman pätevää syytä.
 • Poissaolosta ilmoitetaan välittömästi luokanvalvojalle ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta.
 • Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hänen tulee pyytää lupa poissaoloon luokanvalvojaltaan. Ellei tämä ole tavoitettavissa, luvan antaa joku toinen opettaja. Tarvittaessa oppilas ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle.
 • Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot anotaan etukäteen luokanvalvojalta (3 päivää). Pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta.

Päihteet ja kielletyt esineet

 • Tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty. (Lakitoimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 12 §.) Myös sähkötupakan käyttäminen ja kaikkien siihen liittyvien välineiden hallussapito on koulussa kielletty.
 • Mikäli oppilas käyttää tai pitää hallussaan alkoholia tai muita huumaavia aineita, asiasta otetaan aina heti yhteyttä oppilaan huoltajaan ja kouluterveydenhuoltoon sekä tarvittaessa poliisiin. Asiasta tehdään aina lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimeen. (Lastensuojelulaki § 40.)
 • Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä, kuten tulentekovälineitä tai teräaseita. (Järjestyslaki 9 § ja 10 §.)

Kurinpitotoimet

 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta rangaistaan enintään kahden tunnin jälki-istunnolla.
 • Sääntöjen vastaisesta tai epäasiallisesta toiminnasta voidaan määrätä kasvatuskeskustelu, jossa oppilas käy toimintaansa läpi opettajan kanssa. Katso lisätietoja täältä.
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi suorittamaan tehtäviään.
 • Toistuvasta tupakoinnista otetaan yhteys poliisiin, joka oppilasta ja huoltajaa kuultuaan määrää rangaistuksen.
 • Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus ja hänet voidaan poistaa koulusta kesken työpäivän. Lisäksi oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi.

Päivitetty 13.1.2021.