Lomakepankki

Tälle sivulle on koottu muutamia lomakkeita, joita tarvitaan eri tilanteissa koulun kanssa asioitaessa.

Lomakkeet eivät ole sähköisiä, eikä niitä ole tarkoitettu täytettäväksi Internetissä tai lähetettäväksi sähköpostitse. Sen sijaan lomakkeen voi tulostaa ja täyttämisen jälkeen palauttaa kouluun joko oppilaan mukana tai postitse.

Kaikkia lomakkeita on saatavana myös valmiiksi paperille tulostettuna koulusta (kansliasta tai luokanvalvojan välityksellä).

Poissaolojen selvittäminen

Oppilaan sairauspoissaolon selvittämiseen voi käyttää tätä lomaketta. Samalle paperille tulostuu kahden poissaolokerran selvitystiedot. Sairauspoissaolon voi selvittää myös luokanvalvojan antamien ohjeiden mukaisesti vapaamuotoisella kirjeellä, sähköpostitse tai suoraan Wilma-järjestelmässä, mikäli huoltajalla on Wilma-tunnus. Poissaolon pitkittyessä huoltajan tulee ilmoittaa asiasta luokanvalvojalle kolmantena poissaolopäivänä, minkä lisäksi kirjallinen selvitys palautetaan oppilaan palatessa kouluun, ellei muuta ole sovittu.

Poissaololuvan anominen

Enintään kolmen päivän mittaiseen poissaoloon luvan antaa huoltajan anomuksesta luokanvalvoja. Luvan anomiseen voi käyttää suppeaa tai laajaa lomaketta. (Laaja versio sisältää tilan kunkin oppiaineen tehtävien selvittämiselle). Lupaa voi anoa myös luokanvalvojan ohjeiden mukaisesti vapaamuotoisella kirjeellä.

Pidempiin poissaoloihin luvan antaa huoltajan anomuksesta koulun rehtori. Luvan anomiseen voi käyttää suppeaa tai laajaa lomaketta. (Laaja versio sisältää tilan kunkin oppiaineen tehtävien selvittämiselle.)

Huom! Oppilas ja huoltaja ovat velvollisia huolehtimaan, että anotun poissaolon aikana opiskellut asiat opiskellaan ja tunneilla tehdyt sekä kotitehtäviksi annetut tehtävät suoritetaan omatoimisesti.

Dieettitodistus

Oppilaiden, jotka noudattavat erityisruokavaliota allergian vuoksi tai muista syistä, tulee toimittaa huoltajan allekirjoittama dieettitodistus kouluun joka syksy lukuvuoden alkaessa, vaikka aiemmat tiedot eivät olisikaan muuttuneet. Luokanvalvoja jakaa lomakepohjan sitä tarvitseville oppilaille lukuvuoden alkaessa. Se palautetaan terveydenhoitajalle, jonka kautta tiedot kulkevat keittiöhenkilökunnalle. Ruokailuasioista on lisätietoja täällä. Lomakepohja löytyy myös täältä.

Kuljetusilmoitus

Koulukuljetukseen oikeutettu oppilas palauttaa kouluun huoltajan allekirjoittaman selvityksen siitä, mitä koulukyytejä hän kunakin viikonpäivänä käyttää. Kuljetuksista on lisätietoja täällä. Lomakepohjan saa luokanvalvojalta tai täältä.

Päivitetty 22.3.2019.