Liikunnan arviointi

Tämän sivun tiedot tulostettavana pdf-tiedostona.

Liikunnasta annettavaan numeroon vaikuttaa kolme osa-aluetta:

1. Fyysinen toimintakyky

Mittaamisessa käytetään erilaisia laji- ja kuntotestejä sekä havainnointia. Testien avulla oppilas voi seurata oman kuntonsa kehittymistä.

2. Toiminta liikuntatunneilla

Opettajan havainnoin sekä oppilaan itsearvioinnilla huomioidaan oppilaan

  • myönteistä suhtautumista liikuntaan ja parhaansa yrittämistä
  • asiallista pukeutumista, liikuntavälineiden tuomista tunneille sekä peseytymistä liikuntatuntien jälkeen
  • sosiaalisuutta, muiden huomioimista ja avustamista ja ohjaamista myönteisesti
  • turvallisuuden huomioiminen ja sääntöjen noudattaminen
3. Liikuntataidot ja -tiedot

Erilaisten liikuntataitojen ja –tekniikoiden omaksuminen sekä eri liikuntamuotojen perussääntöjen osaaminen ja soveltaminen

Kova yritys ja aktiivinen mukanaolo voivat vaikuttaa arvosanaa nostavasti, kun taas esimerkiksi tunneilta lintsaaminen vaikuttaa numeroon laskevasti.

Päivitetty 13.8.2014.