Tukiopetus

Tukiopetus on peruskoulun oppilaalle tilapäisesti annettavaa pienryhmäopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaan, huoltajan tai opettajan taholta.

Tukiopetus on vapaaehtoista, mutta sovittuihin tukiopetuksiin on ehdottamasti osallistuttava. Tukiopetusta annetaan ensisijaisesti oppilaan työjärjestyksen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että tukiopetukselle pyritään löytämään viikkoaikataulusta sellainen ajankohta, joka sopii sekä oppilaan että opettajan lukujärjestykseen koulupäivän alkuun tai loppuun – tai keskelle päivää hyppytunneille. Vain poikkeustapauksissa tukiopetusta voidaan antaa toisen oppiaineen tunnilla näin erikseen sovittaessa. Tukiopetusta voi pitää oman opettajan lisäksi joku muu samaa ainetta opettava opettaja tai erityisopettaja.

Mikäli oppilaan huoltaja katsoo tukiopetuksen tarpeettomaksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti kouluun.

Matematiikassa tarjolla on viikoittain yhteisiä tukitunteja, joille oppilaat voivat osallistua omasta aloitteestaan tai opettajan suosituksesta. Ruotsissa ja englannissa vastaavia yhteisiä tukitunteja järjestetään kokeita edeltävillä viikoilla. Tukituntien ajankohdat ja kunkin kerran ohjelma selviävät nettisivuilta sekä luokkien ilmoitustauluilta tai infotelkkarista. Lisätietoja saa opettajilta.

Päivitetty 23.8.2016.