Tuntijako

Uuden opetussuunnitelman mukainen tuntijako
 Yhteiset aineet           7.luokka 8.luokka9.luokka  yhteensä

 AI

 3

3

4

10

 EN A1-kieli

 2

3

2

7

 RU B1-kieli

 2

2

0

4

 MA

 3

4

4

11

 BG

 2

2

3

7

 FK

 2

3

2

7

 UE

 1

1

1

3

 HY

 2

2

3

7

 TT

 1

1

1

3

 MU

  2

2

 KU

 2

2

 KO

 3

3

 KÄ

 3

3

 LI

  3

2

2

7

 OP

 0,5

0,5

1

2

 Yhteensä

 31,5

23,5

23

78

 + valinnaisaineet 03+45+214
 Yhteensä 31,530,5 3092

Päivitetty 4.3.2020.