Kouluterveydenhuolto

Yleistä kouluterveydenhuollosta

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, kannustaa omaehtoiseen terveydenhoitoon ja näin luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhuolto on osa koulun opiskeluhuoltoa. Työ sisältää oppilaaseen kohdistuvaa yksilökohtaista työtä, yhteisöön kohdistuvaa työtä sekä yhteystyöhön ja kehittämiseen liittyvää työtä.

Koululääkärit tekevät terveystarkastuksia koulukeskuksessa sopimuksen mukaan. Koululääkärin sairausvastaanotto on kaikkien koulujen osalta peruspalvelukeskus Tapalassa. Ajanvaraus tapahtuu kouluterveydenhoitajalta. Käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaalle.

Kouluterveydenhoitaja Katja Kaapeli puh. 044 577 3281, sähköposti katja.kaapeli(a)eposa.fi Vastaanotto ilman ajanvarausta (= avoin vastaanotto) ma-pe klo 8-9.00 ja 11.30-12.30, muuna aikana ajanvarauksella.

  • Seitsemännen luokan määräaikainen terveystarkastus on syyslukukaudella. Yhteenveto tapaamisesta lähetetään oppilaan mukana kotiin.
  • Kahdeksannella luokalla on laaja terveystarkastus, jolloin terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi on lääkärintarkastus. Kutsu tarkastukseen ja terveyskyselyt lähetetään postitse kotiin. Vanhemmat toivotaan mukaan lääkärintarkastukseen. Oppilas saa yhteenvedon rokotuksista ja Nuorison terveystodistuksen, jota voi hyödyntää viiden vuoden ajan ajokorttia hakiessa ja jatko-opintoihin hakeutuessa.
  • Yhdeksännen luokan määräaikainen terveystarkastus on kevätlukukaudella. Tarvittaessa oppilas voidaan kutsua ylimääräiseen tapaamiseen, esimerkiksi jos on paljon poissaoloja.

Terveystarkastus sisältää perinteisiä mittauksia (paino, pituus, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine) ja keskustelua terveystottumuksista ja ammatinvalintaan vaikuttavista riskitekijöistä. Nuorta kannustetaan tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen. Riittävä yöuni ja liikunta sekä monipuolinen ruokavalio antavat puhtia päivään.

Kouluympäristö

Kouluterveydenhuolto seuraa kouluympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhuoltohenkilöstö toimii näissä asioissa yhteistyössä mm. koulu- ja työsuojeluviranomaisten sekä terveystarkastajan kanssa.

Koulutapaturmat

Tapaturman sattuessa annetaan oppilaalle ensiapu koulussa ja tarvittaessa hänet toimitetaan päivystävän lääkärin hoitoon.  Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Koulumatkalla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja työharjoittelussa sattunut loukkaantuminen katsotaan myös koulutapaturmaksi. Koulu ei korvaa yksityislääkärillä hoidettua tapaturmaa. Tapaturmailmoituksia saa koulun kansliasta.

Liikuntatunnit

Jos oppilas ei voi normaalisti osallistua liikuntatunneille esimerkiksi nilkan nivelsidevamman vuoksi, vanhemmat tiedottavat asiasta liikunnanopettajalle. Kokonaan vapautus liikunnasta voidaan antaa ainoastaan lääkärintodistuksella, jolloin oppilas opiskelee liikuntatuntien ajan pienryhmässä.

Sairauksien hoito

Oppilasta ei tule lähettää sairaana kouluun. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän on ensisijaisesti yhteydessä luokanvalvojaansa. Jos oppilas tarvitsee lääkitystä koulupäivän aikana, omat lääkkeet pitää olla mukana. Esimerkiksi särkylääkkeen voi ottaa varoiksi reppuun. Oppilaan mahdollisesti tarvitsemat pienet hoitotoimenpiteet hoituvat kouluterveydenhoitajan avoimella vastaanotolla esim. ompeleiden poistot, korvahuuhtelut, pienet haavanhoidot…

Koulupsykologi

Katso täältä.

Kouluterveydenhoitajan, kuraattorien ja koulupsykologin vastaanottotilat sijaitsevat koulukeskuksen toimistosiiven katutasossa. Sisäänkäynti Kangasmoisionkadun puolelta K-ovesta. Oppilaat kulkevat tiloihin ulkokautta.

Kouluhammaslääkäri
  • Hammashoitola sijaitsee osoitteessa Jämintie 2 C, puh. 02 577 3550.
  • Kahdeksannen luokan määräaikainen suun terveystarkastus tapahtuu hammaslääkärin toimesta lukuvuoden aikana.
  • Kariesaktiiviset seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaiset kutsutaan tarkastukseen henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisesti joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.
  • Jos tarkastusten välillä ilmenee vaivaa suun ja hampaiston alueella, oppilas voi itse varata ajan hammashoitolasta.
  • Hammastapaturmissa otathan välittömästi yhteyttä hammashoitolaan.

Hampaiden paras hoito on hyvä kotihoito. Harjaus aamuin illoin fluoritahnalla sekä hammasvälien lankaus iltaisin.

Päivitetty 3.6.2020.