Tietoa kevään 2019 yhteishausta

Haku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on 19.2.–12.3.2019.

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on 13.3.–3.4.2019

Haku VALMA-koulutukseen (eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ja perusopetuksen lisäopetukseen (10-luokka) on 21.5.–23.7.2019.

Hakutulokset julkaistaan 13.6.2019 alkaen.

Nuorellanne on edessä iso valinta. Mikä jatko-opintoväylä ja mikä koulutus sopisi parhaiten kullekin.

Teemme helmikuun alussa viikoilla 67 koehaun, jonka oppilaat tulostavat kotiin huoltajan tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Virallinen haku tehdään koehaun perusteella opo-tunneilla opintopolku.fi-sivuston kautta.

Hakutilanteessa oppilaan pitää tietää hakutoiveiden lisäksi mahdolliset terveydelliset rajoitteet (nuorison terveystodistus) sekä henkilötunnus. Haussa kysytään myös oppilaan omaa ja huoltajien sähköpostia. Tarkistakaa kotona, että nuorellanne on toimiva sähköpostiosoite, johon hän muistaa salasanan ja jota hän osaa käyttää. Oppilaan sähköpostiin tulee tieto hakemuksen perille menosta sekä opiskelupaikasta ja sen vastaanottamisesta.

Me kaikki voimme puheillamme ja asenteillamme vaikuttaa siihen, että nuorilla olisi mahdollisimman positiivinen käsitys aikuisuudesta, työelämästä  ja tulevaisuudesta. Kun keskustelette kotona nuorenne kanssa, voisitte yhdessä pohtia, mitä taitoja elämässä yleensäkin tarvitaan. On hyvä korostaa mahdollisuuksia ja erilaisia uraväyliä.

Lisätietoja opiskeluvaihtoehdoista: opintopolku.fi.


Oppilaanohjaus Pohjanlinnan koulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskelutaitoja sekä auttaa opiskeluun liittyvissä valinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa sekä kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään läpi yhteisiä, kaikkia koskevia asioita. Henkilökohtaisella ja pienryhmäohjauksella tuetaan oppilaan kasvua sekä yksilöllisten opinto- ja jatkokoulutussuunnitelmien tekemistä.

Työelämään tutustumista toteutetaan muun muassa tet-jaksoilla ja mahdollisia yritysvierailuita. Jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteitetan kartoitetaan myös oppilaitovierailuiden ja infotilaisuuksien kautta.

Oppilaanohjaajat

Sinikka Hauta-Heikkilä
puh. 044 577 2324
7ABC
8ABCGJ
9DEF
Sari Mäkelä
puh. 044 577 2323
7DEFG
8DEF
9CDEJ
Ajankohtaista opossa

Ammattialoihin ja työpaikkoihin liittyvä projekti 8.-luokkalaisille

Tänä vuonna (2018-19) toteutamme aloihin ja ammatteihin tutustumista käytännöllisin keinoin. Oppilaat jalkautuvat eri yrityksiin pieninä ryhminä.

Opotunteihin liittyviä yrityskäyntejä on viikoilla  39-41. Käynnit ovat koulupäivän jälkeen tai 7.-8. tunnin opotunneilla. Työpaikoilla käydään omatoimisesti pienissä ryhmissä.

Vierailun aikana työpaikan henkilö esittelee kyseistä työpaikkaa ja oppilaat yrittävät saada vastauksia kysymyksiinsä. Vierailu kestää noin puoli tuntia.

Oppilaat kertovat kokemuksistaan opotunneilla. Toivomme, että käynnit toisivat innostusta ammatinvalintaan ja  tet-paikan valintaan. Taksvärkkipäivä on myös tulossa 8.10.2018.

Työpaikkoja on kyselty mm. 8-luokkien huoltajilta.

Yrityskäynti korvaa yhden opotunnin.

Päivitetty 21.2.2019.