Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Pohjanlinnan koulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskelutaitoja sekä auttaa opiskeluun liittyvissä valinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa sekä kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään läpi yhteisiä, kaikkia koskevia asioita. Henkilökohtaisella ja pienryhmäohjauksella tuetaan oppilaan kasvua sekä yksilöllisten opinto- ja jatkokoulutussuunnitelmien tekemistä.

Työelämään tutustumista toteutetaan muun muassa tet-jaksoilla ja mahdollisia yritysvierailuita. Jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteitetan kartoitetaan myös oppilaitovierailuiden ja infotilaisuuksien kautta.

Oppilaanohjaajat

Sinikka Hauta-Heikkilä
7ABC
8DEFG
9ABC
puh. 044 577 2324

Sari Mäkelä
7DEFG
8ABC
9DEFGJ
puh. 044 577 2323


Ajankohtaista opossa

9. lk TET 2020–2021

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen.  Yläkoululaisten opetussuunnitelmassa on pakollisena työelämään tutustumisen TET-jakso.

Valitettavasti 8. luokalla TET-jakso jäi viime keväänä väliin korona-tilanteen takia. Siirsimme syksyn tettiä hieman aikaisemmaksi aiemmilta vuosilta, jotta se ehtisi toteutua mahdollisesta koronatilanteesta huolimatta.

TET:  9ABC ja osa 9G  21.–25.9.2020,  sopimusten palautus ma 7.9.

TET: 9DEF ja osa 9G  28.9.–2.10.2020, sopimusten palautus pe 11.9.

Työnantajille on lähetetty tietoa koulun Covid-19-ohjeistuksesta. TET-jaksolla noudatetaan koulun ja työpaikan hygieniaohjeistusta. Sairaustapauksissa pätevät samat ohjeet kuin koulussa. Oppilas ilmoittaa itse työpaikalle mahdollisesta poissaolosta ja huoltaja koululle.

9. lk YHTEISHAKU 23.2.–23.3.2021

Haku ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen, valmaan ja 10-luokille sekä erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen.

Haku tehdään koulussa opotunneilla opintopolku.fi-sivustolla.

Helmikuun aikana kotiin tuodaan tarkistettavaksi ns. koehakulomake. Haku tapahtuu huoltajan tarkistaman ja allekirjoittaman lomakkeen  mukaisesti.

Kaikkien 9-luokkalaisten kanssa käydään yksi tai useampi opokeskustelu liittyen jatko-opintosuunnitelmiin. Oppilaalla on mahdollisuus tarvittaessa käydä tutustumassa opiskelupaikkoihin yksin tai pienryhmässä.

Opetushallituksen ohje kevään 2021 yhteishausta (lisätty 20.11.2020).

Ysiluokkien vanhempainillan materiaali (lisätty 27.11.2020).

Päivitetty 27.11.2020.