Perheohjaaja

Yleistä perheohjaajan toiminnasta

Koulun perhohjaajan tiedote kesäkuussa 2020. (pdf-tiedosto)

Kankaanpään kaupungin sivistystoimi on hakenut ja saanut valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin (OPH). Valtionavustuksella haetaan oppia ja näyttöä uudenlaisista toimintatavoista tasa-arvoisen koulutuksen parempaan toteuttamiseen. Avustuksen avulla varmistetaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki. Toiminta-alueena ovat ensisijaisesti hankehakemukseen merkityt Kangasmetsän, Keskustan ja Pohjanlinnan koulut.

Perhetyötä on perinteisesti käytetty sosiaalipalvelujen tukimuotona. Nyt käytettävissä olevan avustuksen avulla perheohjauksesta kehitetään oppilashuoltoon eli koulun omaan toimintaan soveltuva versio. Koulun perheohjauksen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisen tuen toiminnassa. Näin esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren arjessa ja/tai koulunkäynnissä on huolenaiheita, joita on hyvä avata yhdessä ja joihin perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Tilanteet voivat olla sellaisia pieniä ituja, joissa ei vielä tarvita oppilashuollon muita palveluja, kuten koulukuraattoria tai koulupsykologia. Tavoitteet työskentelylle sovitaan aina yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Toimivat ratkaisut lähtevät perheen olemassa olevista vahvuuksista ja voimavaroista. Perheohjauksen tavoitteena on koulupolun vahvistaminen, arjen selkiyttäminen, vanhemmuudentuki, toiminnanohjauksellisten taitojen harjoittelu sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön vahvistaminen.

Koulun perheohjaajan työ on perheille vapaaehtoinen palvelu. Sitä voidaan ehdottaa perheelle koulusta tai perhe voi pyytää sitä itse. Yksilötyössä korostuu määräaikainen, mutta tiivis työskentely koko perheen kanssa. Perheohjaaja voi tavata lasta ilman vanhempia ja perhettä voidaan tavata myös kotona, lapsen ja perheen tarpeet ja toiveet huomioiden.

Ota yhteyttä ja tutkitaan tilannetta yhdessä!

Kati Hietikko
kati.hietikko(a)kankaanpaa.fi, tavoitat myös Wilma-viestillä
WhatsApp: 044 577 2747
Instagram: @koulu_kati

Päivitetty 11.6.2020.