Koulusosionomi

Koulusosionomi-hanke Pohjanlinnan koululla 1.10.2020–31.7.2021

Koulusosionomin tiedote pdf-tiedostona

Kankaanpään kaupungin sivistystoimen koulun perheohjaaja hanke päättyi 30.9.2020, koska siihen ei saatu jatkorahoitusta. Sivistystoimi haki ja sai kuitenkin toisen valtionavustuksen poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa (2020–2021). Tämän niin sanotun koronarahan käyttö jakautuu kaikille perusopetuksen kouluille Kankaanpäässä eri tavoin (mm. koulunkäynninohjaajien ja resurssiopettajien palkkaukseen sekä tukiopetuksen ja jakotuntien järjestämiseen). Pohjanlinnan koululla koronaraha käytetään koulusosionomin työhön, johon ei ole aiempaa toimintamallia.

Koulusosionomi hankkeen erityisenä painopisteenä on kevään 2020 poikkeusajan vaikutusten tasaaminen. Työ kohdentuu hankehakemuksen mukaisesti oppilaanohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön sekä yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilöllisen oppilashuollon palvelujen tehostamiseen.

Koulusosionomi toimii varhaisen tuen työntekijänä osana koulun oppilashuoltoa. Hän työskentelee käytännössä oppilaiden, opettajien ja ohjaajien rinnalla koulun arjessa sosiaalialan ammattilaisena. Tarkoituksena on löytää tukea tarvitsevat oppilaat ennen kuin heidän tuen tarpeensa kasvaa suuremmaksi ja tarvitaan järeämpiä tukitoimia. Koulusosionomi turvaa osaltaan jokaisen oppilaan oikeutta koulupäivän aikaiseen ohjaukseen, jolla tarkoitetaan koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista juuri tässä hetkessä.

Koulusosionomin työ on kokeilevaa ja kehittävää arjessa näkyvää ja kuuluvaa toimintaa. Tutkitaan tilanteita yhdessä!

Hanketerveisin Koulu-Kati

Kati Hietikko kati.hietikko(a)kankaanpaa.fi, tavoitat myös Wilma-viestillä
WhatsApp: 044 577 2747
Instagram: @koulu_kati
Snäppi: koulu_kati

Päivitetty 27.10.2020.