Yhteishaku 2022

Yhdeksäsluokkalaisten huoltajille lähetetty kirje koskien yhteishakua

Hyvät 9-luokkalaisten huoltajat, 3.6.2022.

Nuorenne peruskoulu on päättymässä ja jatko-opinnot alkamassa. Onnea tulevaan!

Yhteishaun tulokset lähetetään hakijoiden sähköpostiin to 16.6. Valintatietoja voi katsoa myös oppilaitosten nettisivuilta. Saatu paikka tulee ottaa vastaan heti tai 30.6.2022 mennessä sähköpostin ohjeiden mukaan.

Mikäli nuorenne ei ole päässyt toivomaansa koulutukseen tai on jäänyt ilman jatko-opintopaikkaa, hänellä on mahdollisuus hakeutua mm. seuraavasti:

  • Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen vapaille paikoille tai TUVA-linjalle. TUVA-koulutus on vuoden kestävä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Sellainen on mm. Sataedu Kankaanpäässä.
    • Lisätietoja TUVA-linjasta: https://sataedu.fi/etusivu/valma/
    • Opinto-ohjaajapalveluja on saatavilla Sataedussa kesäaikaan 28.6. asti ja 26.7. alkaen. Keskusnumero on 040 199 4100.
  • Opistovuosi oppivelvollisille -linjoja on kansanopistoissa. ”Kankaanpään opistolla on käynnistynyt uusi Musiikin ja kasvun opistovuosi -koulutus elokuussa 2021. Peruskoulunsa päättäneillä alle 18-vuotiailla oppivelvollisilla nuorilla on mahdollisuus tulla parantamaan perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan ennen toiselle asteelle siirtymistään.”

Pohjanlinnan opot ovat tavattavissa koululla perjantaina 17.6. klo 11−13.

Oppilaitosten sivuilla on tietoa kesäajan opiskelijapalveluista, ja sinne voi ottaa itse yhteyttä. Myös TE-toimisto ja Kankaanpään etsivä nuorisotyö auttavat.

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka. Oppivelvollisella on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa niin kauan, että hän saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot toisella asteella. Mikäli oppilaalla ei ole opiskelupaikkaa 26.8.2022 mennessä, tieto menee asuinkunnalle, joka on velvollinen järjestämään tarvittavan tuen ja opiskelupaikan nuorelle.

Mikäli nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai hän ei ota sitä vastaan, tieto menee edelleen koululta etsivälle nuorisotyölle (Nuorisolaki 2016). Myös täältä otetaan yhteyttä nuoreen ja huoltajiin.

Yhteistyöstä kiittäen ja hyvää kesää toivottaen

Pohjanlinnan koulun oppilaanohjaajat

Sari Mäkelä (p. 044 577 2323) ja Sinikka Hauta-Heikkilä (p. 044 577 2324)

Päivitetty 8.6.2022.