Kehotukset

Kehotukset ovat osa koulun ja kodin välistä yhteydenpitoa. Kehotuksia jaetaan syys- ja kevätlukukauden puolivälissä, ja niiden tarkoitus on kertoa oppilaan huoltajille, että jossakin oppiaineessa opiskelu ei suju toivotulla tavalla.

Kehotuksen kirjoittaa kyseisen oppiaineen opettaja, jos hän on huolissaan oppilaan suoriutumisesta omassa aineessaan. Kehotus voi olla viesti siitä, että arvosana on laskemassa selvästi aiemmasta tai pahimmassa tapauksessa laskemassa jopa ala-arvoiseen (4).

Opettaja kirjaa kehotukseen, miten oppilas toimii kyseisessä aineessa: onko tehtävät tehty, miten oppilas käyttäytyy ja mitkä ovat osaamisen keskeisimmät ongelmakohdat. Kehotukseen voidaan kirjata sekä koulun että kodin ajatuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin korjata.

Luokanvalvoja kokoaa oman luokkansa oppilaiden kehotukset ja jakaa ne oppilaille määrättynä päivänä lukukauden puolivälissä. Oppilas palauttaa kehotukset luokanvalvojalle huoltajan kommentoimina ja allekirjoittamina. Luokanvalvojan kautta kehotukset kulkevat eteenpäin oppilaanohjaajalle (opo), joka osaltaan selvittää, miten oppilaan opiskelu kyseisessä aineessa jatkossa sujuu. Kehotuskeskusteluita oppilaan kanssa käyvät opot, kuraattorit, erityisopettajat, luokanvalvojat tai aineenopettajat.

Mikäli huoltaja haluaa saada lisätietoja oppilaan saamista kehotuksista, hänen tulee ottaa yhteyttä kehotuksen kirjoittaneeseen opettajaan.

Päivitetty 4.11.2015.