Järjestyssäännöt

 • Perusopetuslain mukaan jokaisessa koulussa on oltava järjestyssäännöt. Niitä noudattamalla taataan koulutyön ja yhteistyön sujuvuus. Järjestyssääntöjen mukainen toiminta takaa kaikille kouluyhteisön jäsenille tasa-arvoisen kohtelun.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulun järjestämissä tapahtumissa, retkillä ja leirikoulussa.

Koulualue (kartta)

 • Koulualue on se alue, jolla Pohjanlinnan koulun järjestyssäännöt ovat voimassa. Osa koulualueesta ei ole koulun välituntialuetta.
 • Koulualuetta rajoittavat Kangasmoisionkatu, Niementie, harjoituskenttä, pururata ja pesäpallostadion.
 • Koulun toimintaa voi olla koulupäivän aikana myös koulualueen ulkopuolella. Säännöt ovat voimassa myös tällöin.
 • Koulualueella on tallentava kameravalvonta.

Välituntialue (kartta)

 • Välituntialuetta rajoittavat päärakennus, kädentaitotalo, Kangasmetsän koulurakennus ja takaparkkipaikan vieressä olevat pyörätelineet sekä liikuntakeskuksen suunnassa metsän reuna.
 • Välituntialueeseen kuuluvat pihan viereiset liikuntapaikat (pelikaukalot, pallohäkit, kiipeilykuutio). Metsän puolella olevien frisbeegolf-korien läheisyydessä saavat oleskella vain niiden käyttäjät. Kangasmetsän koulun takana olevalla kentällä saa välituntisin pelata pallopelejä.
 • Pallopelien pelaaminen on sallittu vain keskipihalla ja liikuntapaikoilla. Frisbeegolf-kiekkojen heittäminen on sallittu vain korien läheisyydessä.
 • Pysäköintipaikoilla ja Kangasmoisionkadulla ei saa oleskella väli- tai ruokatunnilla.
 • Pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet säilytetään koulupäivän aikana niille varatuilla alueilla.
  • Polkupyörät seinän vierustoilla ja muualla piha-alueella olevissa telineissä.
  • Mopot takaparkkipaikan tähän tarkoitukseen varatuissa ruuduissa. (Kahdeksan ruutua lähellä lämpövoimalaa.)
  • Mopoautot Niementien varressa lämpövoimalan takana sekä harjoituskentän laidassa.
  • Traktorit ja mönkijät lämpövoimalan takana Niementien varressa ja harjoituskentän laidassa.
  • Koulun alueelle ja sen läheisyyteen pysäköidyt kulkuneuvot eivät ole koulun vastuulla.
 • Välituntialueelta ei saa poistua koulupäivän aikana, ellei ole tarve siirtyä muualla pidettävälle oppitunnille (mm. liikuntakeskukseen) tai esimerkiksi hammaslääkäriin.

Työskentely koulussa

 • Oppitunneille tullaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja läksyt tehtynä.
 • Oppitunneilla käyttäydytään ja työskennellään asiallisesti.
 • Oppitunneilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan kaikille työrauha. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. (Perusopetuslaki 36 § 2.)
 • Ketään ei saa kiusata. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa opettajalle, rehtorille tai muulle kouluhenkilökunnalle.

Välitunnit

 • Välitunneilla mennään viivyttelemättä ulos, mikäli ei toisin ilmoiteta.
  • Ruokavälitunnit voidaan viettää sisällä päärakennuksen puolella.
  • Kello 9:n ja kello 14:n välitunnit ovat siirtymävälitunteja, jolloin ei mennä ulos.
  • Pakkasrajan ylittyessä oppilaat voivat olla välitunnin sisällä päärakennuksen puolella. (Asiasta kuulutetaan kunkin välitunnin osalta erikseen.)
 • Välitunti vietetään välituntialueella.
 • Ulkovaatteet jätetään sovituille paikoille.
 • Päähineitä ei käytetä sisätiloissa.
 • Kankaanpääsalin aula ei ole oppilaille sallittua aluetta koulupäivän aikana.

Ruokailu

 • Ruokaillaan hyviä tapoja noudattaen ja palautetaan astiat keräyspisteeseen.
 • Ruokaillessa ei käytetä kännykkää.

Vaatteiden, kenkien ja kulkuneuvojen säilyttäminen

 • Jokaisella oppilaalla on lukollinen kaappi, jossa ulkovaatteet säilytetään päärakennuksessa pidettävien oppituntien ajan.
  • Kädentaidossa pidettäville tunneille mentäessä vaatteet voi viedä luokkien naulakoihin.
 • Päärakennukseen sisään tultaessa ulkojalkineet jätetään tuulikaapin kenkätelineisiin.
 • Koulun parkkipaikalla ja pihalla olevat kulkuneuvot eivät ole koulun vastuulla.

Koulun ja oppilaiden omaisuus

 • Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti.
 • Jokainen huolehtii omasta omaisuudestaan ja kunnioittaa toisen omaisuutta.
 • Vahingosta tai ilkivallasta ilmoitetaan heti koulun henkilökunnalle.
 • Kukin huolehtii osaltaan koulun ja koulualueen siisteydestä.

Poissaolot

 • Koulusta ei olla poissa ilman pätevää syytä.
 • Poissaolosta ilmoitetaan välittömästi luokanvalvojalle ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta.
 • Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hänen tulee pyytää lupa poissaoloon luokanvalvojaltaan. Ellei tämä ole tavoitettavissa, luvan antaa joku toinen opettaja. Tarvittaessa oppilas ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle. Oppilas ilmoittaa (yleensä soittaa) kotiin, jos hän lähtee koulusta kesken päivän. Poissaolon ilmoittaa koululle huoltaja (ei oppilas itse).
 • Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot anotaan etukäteen luokanvalvojalta (3 päivää). Pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta.

Päihteet ja kielletyt esineet

 • Tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty. (Lakitoimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 12 §.) Myös sähkötupakan käyttäminen ja kaikkien siihen liittyvien välineiden hallussapito on koulussa kielletty.
 • Mikäli oppilas käyttää tai pitää hallussaan alkoholia tai muita huumaavia aineita, asiasta otetaan aina heti yhteyttä oppilaan huoltajaan ja kouluterveydenhuoltoon sekä tarvittaessa poliisiin. Asiasta tehdään aina lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimeen. (Lastensuojelulaki § 40.)
 • Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä, kuten tulentekovälineitä tai teräaseita. (Järjestyslaki 9 § ja 10 §.)

Kurinpitotoimet

 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta rangaistaan enintään kahden tunnin jälki-istunnolla.
 • Sääntöjen vastaisesta tai epäasiallisesta toiminnasta voidaan määrätä kasvatuskeskustelu, jossa oppilas käy toimintaansa läpi opettajan kanssa. Katso lisätietoja täältä.
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi suorittamaan tehtäviään.
 • Toistuvasta tupakoinnista otetaan yhteys poliisiin, joka oppilasta ja huoltajaa kuultuaan määrää rangaistuksen.
 • Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus ja hänet voidaan poistaa koulusta kesken työpäivän. Lisäksi oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi.

Päivitetty 29.4.2021.