Poissaolojen seuraaminen

Pohjanlinnan koulussa on lukuvuonna 2021−2022 tehostettu oppilaiden poissaolojen seuraamista osana oppilaiden hyvinvoinnista huolehtimista.

Luokanvalvoja tarkastelee oppilaan poissaolotilannetta ensimmäisen kerran silloin, kun poissaolotuntien määrä ylittää 30 tunnin rajan. Huomiota kiinnitetään erityisesti toistuviin myöhästymisiin, yhden tai muutaman päivän poissaoloihin epämääräisistä syistä sekä sellaisiin poissaoloihin, joihin ei ole lainkaan saatu selvitystä huoltajalta. Selvitetään myös sitä, ovatko poissaolot vaikuttaneet oppilaan suoriutumiseen eri oppiaineissa. Tarvittaessa luokanvalvoja on yhteydessä huoltajiin ja/tai oppilashuoltohenkilökuntaan. Jos kaikkiin poissaoloihin on hyväksyttävä syy eivätkä poissaolot ole haitanneet oppilaan koulutyötä, tämä vaihe ei johda enempiin selvityksiin.

Kun oppilaan poissaolojen määrä ylittää 50 tuntia, luokanvalvoja selvittää oppilaan tilannetta yhdessä huoltajan ja oppilashuoltohenkilökunnan kanssa joko Wilman kautta tai puhelimitse. Tarvittaessa kootaan monialainen yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä, joka palaverissaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa käy läpi oppilaan tilannetta. Yli 50 tunnin kohdalla puhutaan jo huomattavan suuresta poissaolotuntimäärästä, joka saattaa viestiä siitä, että oppilaan kohdalla tarvitaan oppimisen ja/tai oppilashuollon tukitoimia.

Edellä mainittujen poissaolorajojen kohdalla ja erityisesti 100 poissaolotunnin ylittyessä koulu selvittää myös lastensuojelullisten toimenpiteiden tarvetta yhdessä muiden viranomaistahojen kanssa.

Oppilaan poissaoloa selvittäessään huoltajan tulee ilmoittaa poissaolon syy. Pelkkä poissaolon tunnin kuittaaminen selvitetyksi ei ole riittävä selvitys tilanteesta.

Päivitetty 15.10.2021.