Läksyparkki

Läksyparkki on ma-to 14.05-16.00 ruokasalin vieressä sijaitsevassa kirjastohuoneessa. Läksyparkkia pitävät koulunkäynninohjaajat Leena Peltomäki ja Kaisa Äpätti. Tarvittaessa läksyparkissa ovat apuna myös muut koulunkäynninohjaajat.

Oppilas voi tulla läksyparkkiin omasta aloitteestaan tai huoltajan ehdotuksesta tekemään mm. läksyjä tai lukemaan kokeisiin ohjaajan ohjauksessa. Aineenopettaja, kuraattori, luokanvalvoja, opinto-ohjaaja tai erityisopettaja voi lähettää oppilaan läksyparkkiin tekemättömien kotitehtävien tai muiden laiminlyöntien takia (esim. korvaamaan luvattomia poissaoloja). Voidaan myös sopia, että oppilas on läksyparkissa pidemmän jakson.

Opettaja tiedottaa Wilman kautta ohjaajalle, mitä oppilaan tulee läksyparkissa tehdä. Kaikki läksyparkin suoritusajat sekä poissaolot merkitään Wilmaan, jolloin tieto siirtyy huoltajalle.

Jos oppilas ei tule läksyparkkiin sovittuna ajankohtana, koulunkäynninohjaaja ilmoittaa asiasta oppilaan lähettäneelle opettajalle, joka kirjaa tiedon itselleen ja voi ottaa tämän tukitoimen laiminlyönnin huomioon oppilaan arvioinnissa.

Läksyparkkiin tullessaan oppilaalla pitää olla mukanaan tarvittavat kirjat ja vihot sekä tietysti muistiinpanovälineet.

Päivitetty 10.1.2023.