Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

Seitsemäsluokkalaiset valitsevat taito-ja taideaineen (eli tata-valinta) sekä valinnaisaineet 8- ja 9- luokalle. Valinnaisaineita esitellään opotunneilla sekä virtuaalisessa vanhempainillassa 17.1.2024 klo 18.  Valinnaisaine-esittelyt on nähtävissä myös Päivitetyssä Valintaoppaassa Pohjanlinnan koulun nettisivuilla.
Varsinaisten valintatoiveiden lisäksi oppilaan on valittava myös varavalinnat, koska kaikista valinnaisaineista ei aina synny ryhmää eivätkä ne toteudu.

7-luokkalaiset palauttavat itsensä ja huoltajan allekirjoittaman valintakortin opotunneilla viimeistään 2.2.2024.
Liikuntaluokalla ja musiikkipainotteisella luokalla on jo yksi valinta valmiina.
Tata- ja valinnaisaineita on oppilaalla yhteensä 7 h/viikossa 8.– ja 9.- luokalla.
Lisää tietoa valinnaisaineista  löytyy Valinnaisaineoppaasta.

Valintaopas 2024
Valintaopas. (päivitetty 21.1.2020)

Liikuntaluokka

Ainevalinnoista kerrotaan oppilaanohjauksen tunneilla.

Päivitetty 9.1.2024.