Kouluterveydenhuolto

Huom! Nuhaisena tai hengitystieoireisena ei saa tulla terveydenhoitajan vastaanotolle.

Yleistä kouluterveydenhuollosta

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, kannustaa omaehtoiseen terveydenhoitoon ja näin luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhuolto on osa koulun opiskeluhuoltoa. Työ sisältää oppilaaseen kohdistuvaa yksilökohtaista työtä, yhteisöön kohdistuvaa työtä sekä yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvää työtä.

Koululääkärit tekevät terveystarkastuksia koulukeskuksessa sopimuksen mukaan. Koululääkärin sairasvastaanotto on kaikkien koulujen osalta peruspalvelukeskus Tapalassa. Ajanvaraus tapahtuu kouluterveydenhoitajalta. Käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaalle.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta (= avoin vastaanotto) ma–to klo 11.30–12.30, muuna aikana ajanvarauksella. Perjantaisin ei ole avointa vastaanottoa.

Jokainen oppilas kutsutaan vuosittain terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolle. Kahdeksannella luokalla on laaja terveystarkastus, jolloin terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi on lääkärintarkastus. Kutsu 8. luokan tarkastukseen ja terveyskyselyt toimitetaan pääasiassa opettajan kautta oppilaalle. Vanhemmat toivotaan mukaan lääkärintarkastukseen. Lääkärintarkastuksessa oppilas saa yhteenvedon rokotuksistaan sekä yhteenvedon terveydentilastaan, jota voi hyödyntää ajokorttia hakiessa ja jatko-opintoihin hakeutuessa. Tarvittaessa oppilas voidaan kutsua ylimääräiseen tapaamiseen, esimerkiksi jos hänellä on paljon poissaoloja.

Terveystarkastus sisältää perinteisiä mittauksia (paino, pituus, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine) ja keskustelua terveystottumuksista ja ammatinvalintaan vaikuttavista riskitekijöistä. Nuorta kannustetaan tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen. Riittävä yöuni ja liikunta sekä monipuolinen ruokavalio antavat puhtia päivään. Terveydenhoitajalta saa ohjausta myös seksuaaliterveyteen ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

Terveydenhoitajana toimii Nina Hämäläinen. Nina on paikalla mato. Hänet tavoittaa parhaiten joko Wilma-viestillä tai puhelinnumerosta 040 6524301. Myös terveydenhoitaja Sari Peltomäki tekee osan 7.-luokkalaisten terveystarkastuksista. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Kouluympäristö

Kouluterveydenhuolto seuraa kouluympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhuoltohenkilöstö toimii näissä asioissa yhteistyössä mm. koulu- ja työsuojeluviranomaisten sekä terveystarkastajan kanssa.

Koulutapaturmat

Tapaturman sattuessa annetaan oppilaalle ensiapu koulussa ja tarvittaessa hänet ohjataan päivystävän lääkärin hoitoon.  Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Koulumatkalla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja työharjoittelussa sattunut loukkaantuminen katsotaan myös koulutapaturmaksi. Koulu ei korvaa yksityislääkärillä hoidettua tapaturmaa.

Liikuntatunnit

Jos oppilas ei voi normaalisti osallistua liikuntatunneille esimerkiksi nilkan nivelsidevamman vuoksi, vanhemmat tiedottavat asiasta liikunnanopettajalle. Kokonaan vapautus liikunnasta voidaan antaa ainoastaan lääkärintodistuksella, jolloin oppilas opiskelee liikuntatuntien ajan pienryhmässä.

Sairauksien hoito

Oppilasta ei tule lähettää sairaana kouluun. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän on ensisijaisesti yhteydessä luokanvalvojaansa. Jos oppilas tarvitsee lääkitystä koulupäivän aikana, omat lääkkeet pitää olla mukana. Esimerkiksi särkylääkkeen voi ottaa varoiksi reppuun. Oppilaan mahdollisesti tarvitsemat pienet hoitotoimenpiteet hoituvat kouluterveydenhoitajan avoimella vastaanotolla esim. ompeleiden poistot, korvahuuhtelut, pienet haavanhoidot…

 

Kouluhammaslääkäri

  • Hammashoitola sijaitsee osoitteessa Ihanakallionkatu 4, puh. 02 577 3550.
  • Kahdeksannen luokan määräaikainen suun terveystarkastus tapahtuu hammaslääkärin toimesta lukuvuoden aikana.
  • Kariesaktiiviset seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaiset kutsutaan tarkastukseen henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisesti joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.
  • Jos tarkastusten välillä ilmenee vaivaa suun ja hampaiston alueella, oppilas voi itse varata ajan hammashoitolasta.
  • Hammastapaturmissa otathan välittömästi yhteyttä hammashoitolaan.

Hampaiden paras hoito on hyvä kotihoito. Harjaus aamuin illoin fluoritahnalla sekä hammasvälien lankaus iltaisin.

Päivitetty 17.1.2024.