Tuntijako

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukainen tuntijako

 Yhteiset aineet           7.luokka  8.luokka 9.luokka   yhteensä

 AI

 3

3

4

10

 EN A1-kieli

 2

3

2

7

 RU B1-kieli

 2

2

0

4

 MA

 3

4

4

11

 BG

 2

2

3

7

 FK

 2

3

2

7

 UE

 1

1

1

3

 HY

 2

2

3

7

 TT

 1

1

1

3

 MU

  2

2

 KU

 2

2

 KO

 3

3

 KÄ

 3

3

 LI

  3

2

2

7

 OP

 0,5

0,5

1

2

 Yhteensä

 31,5

23,5

23

78

 + valinnaisaineet  0 3+4 5+2 14
 Yhteensä  31,5 30,5  30 92

Päivitetty 4.3.2020.