Kehotukset

Kehotukset ovat osa koulun ja kodin välistä yhteydenpitoa. Kehotuksia jaetaan syys- ja kevätlukukauden puolivälissä, ja niiden tarkoitus on kertoa oppilaan huoltajille, että jossakin oppiaineessa opiskelu ei suju toivotulla tavalla.

Kehotuksen kirjoittaa kyseisen aineenopettaja, jos hän on huolissaan oppilaan suoriutumisesta omassa aineessaan. Kehotus voi olla viesti siitä, että arvosana on laskemassa selvästi aiemmasta tai pahimmassa tapauksessa laskemassa jopa ala-arvoiseen (4). Lisäksi luokanvalvoja voi kirjoittaa ns. yleiskehotuksen, jolla tuodaan esiin oppilaan koulunkäyntiin liittyviä mahdollisia ongelmakohtia.

Opettaja kirjaa kehotukseen, miten oppilas toimii kyseisessä aineessa: miten tämä on selviytynyt kokeista ja muista suorituksista, onko koti- ja tuntitehtävät tehty, miten oppilas käyttäytyy ja mitkä ovat osaamisen keskeisimmät ongelmakohdat. Kehotukseen voidaan kirjata sekä koulun että kodin ajatuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin korjata.

Huoltajalle tulee oppilaan saamista kehotuksista ilmoitus Wilmassa, ja hänen tulee käydä tutustumassa sähköiseen asiakirjaan sekä täydentää se niiltä osin, joihin pyydetään huoltajan näkemystä tilanteesta. Tarkoitus on, että huoltaja ja oppilas keskustelevat kotona tilanteesta ja sen korjaamisesta.

Koulussa kehotuksen saaneet oppilaat kutsutaan kehotuskeskusteluihin. Niitä käyvät oppilaan kanssa opot, kuraattorit, erityisopettajat, luokanvalvojat tai aineenopettajat.

Mikäli huoltaja haluaa saada lisätietoja oppilaan saamista kehotuksista, hänen tulee ottaa yhteyttä kehotuksen kirjoittaneeseen opettajaan.

Päivitetty 19.10.2021.