Kasvatuskeskustelu

Pohjanlinnan koulussa on käytössä perusopetuslain (§35a) mukainen kasvatuskeskustelu yhtenä toimintamallina.

Kasvatuskeskustelu tarkoittaa keskustelua, jossa oppilas yhdessä aikuisen kanssa pohtii käytöstään ja sen seurauksia. Keskustelu tulee järjestää tapahtuneen jälkeen mahdollisimman pian yhdessä tai useammassa osassa. Siihen voi sisältyä myös kirjallisia tehtäviä. Kasvatuskeskustelu kestää enintään 2 tuntia. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.

Kasvatuskeskustelu pyritään pitämään mahdollisimman pian rikkeen tapahduttua, yleensä jo samana päivänä. Huoltajalle ilmoitetaan keskustelusta ja hän voi halutessaan olla siinä mukana. Mikäli ajankohta ei sovi huoltajalle, voi hän halutessaan sopia keskustelun pitäjän kanssa uudesta ajasta milloin kasvatuskeskustelua voidaan jatkaa.

Päivitetty 8.8.2018.