Kuraattori

Yleistä kuraattorien toiminnasta

Koulukuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (HE 67/2013 vp).

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto jakautuu ehkäisevään koko koulua tukevaan yhteisölliseen toimintaan ja yksilölliseen oppilastyöhön.

Koulukuraattori tukee oppilaita kotiin, kaverisuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä pulmatilanteissa. Kuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattori on tarvittaessa mukana miettimässä oppilaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. Koulukuraattorien työhuoneet sijaitsevat koulukeskuksen toimistosiiven katutasossa. Sisäänkäynti Kangasmoisionkadun puolelta K-ovesta. Oppilaat kulkevat tiloihin ulkokautta.

Kuraattorit ovat Pohjanlinnan koululla alla lueteltuina viikonpäivinä. Muulloinkin tavoittaa Wilman kautta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)sata.fi.

Johanna Mäenpää
p. 044 577 2329
Johannan luokkia ovat kaikki seiskaluokat sekä 8ABC.
Johanna on Pohjanlinnan koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Elliroosa Parkkila
p. 040 623 5940
Elliroosan luokkia ovat kaikki ysiluokat, 8DEFG sekä JOPO-luokka ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen oppilaat (VS).
Elliroosa on Pohjanlinnan koululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja parittoman viikon perjantaisin.

Lisäksi Pysäkki ja VALO-luokat ovat Johannan sekä Elliroosan yhteisiä.

Kuraattorien tiedote pdf-tiedostona (julkaistu 25.1.2021).

Päivitetty 3.9.2023.