Kuraattori

Yleistä kuraattorien toiminnasta

Koulukuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (HE 67/2013 vp).

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto jakautuu ehkäisevään koko koulua tukevaan yhteisölliseen toimintaan ja yksilölliseen oppilastyöhön.

Koulukuraattori tukee oppilaita kotiin, kaverisuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä pulmatilanteissa. Kuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattori on tarvittaessa mukana miettimässä oppilaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. Koulukuraattorien työhuoneet sijaitsevat koulukeskuksen toimistosiiven katutasossa. Sisäänkäynti Kangasmoisionkadun puolelta K-ovesta. Oppilaat kulkevat tiloihin ulkokautta.

Kuraattorit ovat Pohjanlinnan koululla alla lueteltuina viikonpäivinä. Muulloinkin tavoittaa Wilman kautta.

Kirsi Mäkinen
p. 040 661 3570
Kirsin luokkia ovat kaikki seiskaluokat, 9ABCG sekä JOPO-luokka ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen oppilaat (VS).
Kirsi on Pohjanlinnan koululla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja parittoman viikon perjantaisin.
– Marika Vanhatuuna siirtyi pe 1.4. uusiin tehtäviin.

Johanna Mäenpää
p. 044 577 2329
Johannan luokkia ovat kaikki kasiluokat sekä 9DEF.
Johanna on Pohjanlinnan koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Kuraattorien tiedote pdf-tiedostona (julkaistu 25.1.2021).

Päivitetty 1.4.2022.