Käytännöt

Yleisiä ohjeita

Ohjeita oppilaita saattaville huoltajille

Koulun takaparkkipaikalla huoltajien saattoliikenteen toivotaan noudattavan liikennemerkein osoitettua opastusta:

 • Oppilaita saattavat henkilöautot ajavat opasteen mukaisesti keskimmäisen parkkilohkon läpi ja jättävät oppilaat kädentaitotalon puoleiseen reunaan takaparkkipaikkaa.
 • Lämpövoimalan puoleinen osa alueesta on liikennemerkin mukaisesti varattu vain koulukuljetusajossa oleville takseille ja linja-autoille.
 • Ohjeita noudattamalla saamme saattoliikenteen toimimaan sujuvasti ja turvallisesti. Kiitos!
 • Huom! Liikuntakeskuksen remontista johtuen oppilaiden jättö- ja noutopaikkana ei pidä käyttää Palloiluhallin parkkipaikkaa.
 • Kaikki saattoliikenne tulee hoitaa Kuninkaanlähteenkadun suunnasta.

Ajokortin hankinnasta aiheutuvat poissaolot

 • Oppilas voi olla koulusta poissa ajokortin hankintaan liittyvien kokeiden vuoksi (teoriakoe ja ajokoe).
 • Huoltajan tulee pyytää poissaololupa luokanvalvojalta etukäteen.
 • Oppilas on velvollinen selvittämään poissaolon ajalle osuvien tuntien tuntitehtävät ja kotitehtävät. Hänen tulee opiskella tunneilla käsitellyt asiat ja huolehtia tehtävien tekemisestä omatoimisesti.
 • Ajotuntien vuoksi poissaololupaa ei myönnetä.
 • Käytännöistä on sovittu paikkakunnan autokoulujen kanssa.

Omien päätelaitteiden käyttö koulussa


Linja-autokuljetukset

 • Linja-autokuljetukset jättävät oppilaat pääsääntöisesti koulun takana Niementien läheisyydessä sijaitsevalle parkkipaikalle.

Omien kulkuneuvojen pysäköinti

Polkupyörät

 • Polkupyöriä varten on telineitä koulun piha-alueella. Pyörät tulee pitää lukittuina. Koulu ei vastaa pyörien säilymisestä.

Mopot, mopoautot ja traktorit

 • Mopoautoja voi koulupäivän aikana säilyttää Niementien varressa lämpövoimalan takana ja harjoituskentän laidassa.
 • Mopoille on varattu koulun takaparkkipaikalla kahdeksan parkkiruutua asfaltoidulla alueella.
 • Traktoreiden ja mönkijöiden parkkipaikka on Niementien varressa lämpövoimalan takana.
 • Kaikkien kulkuneuvojen pysäköinti tapahtuu omalla vastuulla. Koulu ei vastaa mahdollisesta ilkivallasta tai luvattomista käyttöönotoista.

Välituntialue

 • Välituntialuetta on koulurakennusten rajaama piha-alue. Välituntialueen kartta (pdf-tiedosto).
 • Välituntialueelta ei koulupäivän aikana saa poistua, ellei ole tarpeen siirtyä liikuntakeskukseen.

Päivitetty 13.1.2021.