Koulupsykologi

Yleistä koulupsykologiapalveluista

Sairauslomalla su 10.4. saakka.

Koulupsykologi toimii lakisääteisesti kouluissa osana koulun oppilashuoltoa. Hänen työnsä tavoitteena on yhteis­työssä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia.

Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon muiden työntekijöiden aloitteesta.

Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu yhteisöllisen työn lisäksi mm.

  • Oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien arviointi. Ennen laajaa oppimistutkimusta tehdään oppimistutkimuksen tarpeen arvio. Tehtyjen selvitysten ja mahdollisen oppimistutkimuksen perusteella tehdään jatkosuunnitelmat yhteistyössä oppilaan, vanhempien ja koulun kanssa.
  • Neuvonta ja ohjaus lapsen tai nuoren oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, ja esimerkiksi silloin kun mielialaan, pelkoihin tai ahdistukseen liittyvät asiat huolestuttavat. Varsinaista terapiaa tai muuta pitkäaikaista hoitoa koulupsykologi ei tarjoa.

Koulupsykologi Arimo Kerkelän tavoitat Wilman kautta ja puhelinnumerosta 040 653 5808.

Päivitetty 28.2.2022.