Koulupäivät

Koulupäivän aikataulutus

Pohjanlinnan koulussa noudatetaan seitsentuntista lukujärjestystä. Tuntien alkamis- ja päättymisajat ovat seuraavat:

Ensimmäinen ruokailu Toinen ruokailu
1. klo 8.15-9.05 1. klo 8.15-9.05
2. klo 9.10-9.55 2. klo 9.10-9.55
3. klo 10.10-10.55 3. klo 10.10-10.55
ruokailu klo 10.55-11.25 4. klo 11.00-11.45
4. klo 11.25-12.10 ruokailu klo 11.45-12.15
5. klo 12.15-13.00 5. klo 12.15-13.00
6. klo 13.15-14.00 6. klo 13.15-14.00
7. klo 14.05-14.50 7. klo 14.05-14.50

Ensimmäinen tunti on viisi minuuttia muita pidempi, koska sen alussa on päivänavaus. Välitunnit klo 9 ja klo 14 ovat viiden minuutin siirtymävälitunteja, joiden aikana ei mennä ulos vaan ainoastaan siirrytään seuraavaan opetustilaan. Jos kuudes ja seitsemäs tunti ovat samaa ainetta, tunnit voidaan pitää ilman välituntia, jolloin koulupäivä päättyy noin viisi minuuttia aiemmin.

Syyslukukaudella 2021 on koronatilanteen vuoksi hajautetut ruokavuorot niin, että oppilaat ruokailevat kolmessa eri vuorossa:
– klo 10.55
– klo 11.30
– klo 11.45

Lukuvuoden kalenteri

Syys- ja kevätlukukauden alkamis- ja päättymispäivät sekä lomat ja vapaapäivät selviävät alla olevasta taulukosta.

Lukuvuoden 2021–2022 työpäivät (pdf).

Oppilaiden lukujärjestykset (mukaan lukien ruokavuorotiedot) näkee kunkin oppilaan kohdalta Wilmasta.

Päivitetty 9.8.2021.