Tukiopetus

Tukiopetus on peruskoulun oppilaalle tilapäisesti annettavaa pienryhmäopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaan, huoltajan tai opettajan taholta.

Tukiopetus on vapaaehtoista, mutta sovittuihin tukiopetuksiin on ehdottamasti osallistuttava. Tukiopetusta annetaan ensisijaisesti oppilaan työjärjestyksen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että tukiopetukselle pyritään löytämään viikkoaikataulusta sellainen ajankohta, joka sopii sekä oppilaan että opettajan lukujärjestykseen koulupäivän alkuun tai loppuun – tai keskelle päivää hyppytunneille. Vain poikkeustapauksissa tukiopetusta voidaan antaa toisen oppiaineen tunnilla näin erikseen sovittaessa. Tukiopetusta voi pitää oman opettajan lisäksi joku muu samaa ainetta opettava opettaja tai erityisopettaja.

Mikäli oppilaan huoltaja katsoo tukiopetuksen tarpeettomaksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti kouluun.

Matematiikassa ja kielissä järjestetään yhteisiä tukiopetustilaisuuksia etenkin ennen kokeita. Niiden ajat ilmoitetaan tässä alla sekä päivän lähestyessä myös koulun infotelkkarissa.

Jos tukiopetus on toisen aineen oppitunnin aikana, kysy ensin lupa kyseisen tunnin pitäjältä ja saavu paikalle tai ilmoittaudu vasta sen jälkeen. (Ensisijaisesti tukiopetukset pyritään pitämään muulloin kuin muiden oppituntien aikana.)

Päivitetty 12.1.2021.