Lomakepankki

Tälle sivulle on koottu muutamia lomakkeita, joita tarvitaan eri tilanteissa koulun kanssa asioitaessa.

Lomakkeet eivät ole sähköisiä, eikä niitä ole tarkoitettu täytettäväksi Internetissä tai lähetettäväksi sähköpostitse. Sen sijaan lomakkeen voi tulostaa ja täyttämisen jälkeen palauttaa kouluun joko oppilaan mukana tai postitse.

Kaikkia lomakkeita on saatavana myös valmiiksi paperille tulostettuna koulusta (kansliasta tai luokanvalvojan välityksellä).

Poissaolojen selvittäminen

Ensisijaisesti sairauspoissaolot tulee selvittää Wilmassa. Mikäli Wilman käyttö ei ole mahdollista, luokanvalvojaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Oppilaan sairauspoissaolon selvittämiseen voi käyttää myös sairauspoissolojen selvityslomaketta. Poissaolon pitkittyessä huoltajan tulee ilmoittaa asiasta luokanvalvojalle kolmantena poissaolopäivänä, minkä lisäksi kirjallinen selvitys palautetaan oppilaan palatessa kouluun, ellei muuta ole sovittu.

Poissaololuvan anominen

Poissaololupaa anotaan luokanvalvojalta (1–3 koulupäivää) tai rehtorilta (4 koulupäivää tai enemmän).

Poissaolopäivien koulutehtävät voi kätevästi selvittää etukäteen käyttäen tähän tarkoitukseen laadittuja lomakkeita:

Lyhyen poissaolon tehtäväselvityslomake (pdf-tiedosto)

Pitkän poissaolon tehtäväselvityslomake (pdf-tiedosto)

Huom! Oppilas ja huoltaja ovat velvollisia huolehtimaan, että anotun poissaolon aikana opiskellut asiat opiskellaan ja tunneilla tehdyt sekä kotitehtäviksi annetut tehtävät suoritetaan omatoimisesti.

Dieettitodistus

Oppilaiden, jotka noudattavat erityisruokavaliota allergian vuoksi tai muista syistä, tulee toimittaa huoltajan allekirjoittama dieettitodistus kouluun joka syksy lukuvuoden alkaessa, vaikka aiemmat tiedot eivät olisikaan muuttuneet. Luokanvalvoja jakaa lomakepohjan sitä tarvitseville oppilaille lukuvuoden alkaessa. Se palautetaan terveydenhoitajalle, jonka kautta tiedot kulkevat keittiöhenkilökunnalle.

Lisätietoja kouluruokailusta.

Dieetti-ilmoituslomake (pdf-tiedosto).

Päivitetty 28.9.2022.