Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaajan tehtävä on toimia oppilaan tukena. Koulunkäynninohjaaja osallistuu opettajan kanssa valvontatehtäviin. Ohjaaja vastaa osaltaan läksyparkin toiminnasta.

Tunnilla koulunkäynninohjaaja voi olla yksittäisen oppilaan tukena esimerkiksi silloin, kun oppilas tarvitsee henkilökohtaisempaa opastusta, tai avustaa koko ryhmän toiminnassa, jos se on tuntitilanteen kannalta tarpeellista.

Päivitetty 14.6.2018.