Yleisesittely

Pohjanlinnan koulu on Kankaanpäässä peruskoulun vuosiluokkien 7.–9. opetusta antava oppilaitos. Koulussamme on lukuvuonna 2023–2024 noin 370 oppilasta, joista valmistavan opetuksen oppilaita on noin 40. Opettajia on 50 ja muuta henkilökuntaa 15. Koulussa on kaksi liikuntapainotteista luokkaa, musiikkiluokka, joustavan perusopetuksen (jopo) luokka sekä useita erityisluokkia (vuosiluokkiin sitomaton luokka, Pysäkki sekä laaja-alainen ja luokkamuotoinen erityisopetus kaikilla luokka-asteilla).

Kankaanpään koulukeskus otettiin käyttöön syksyllä 1977, jolloin myös tuolloinen Kankaanpään peruskoulun yläaste siirtyi toimimaan uusissa tiloissa. Vuonna 2004 peruskoulun opetussuunnitelman uudistuksen myötä poistuivat nimitykset ala-aste ja yläaste. Tässä yhteydessä koulun nimeksi tuli Pohjanlinnan koulu.

Kahdento viime vuoden aikana Pohjanlinnan koulu on käynyt läpi ensimmäisen mittavan remonttinsa. Taitoaineiden opetustilat remontoitiin lukuvuonna 2010–2011, teknisen työn osalta osittain jo aiemmin. Päärakennuksen remontti alkoi kesällä 2011 ja valmistui vuoden 2012 lopussa. Viimeisimpänä valmistuivat auditorio, musiikkiluokka, oppilashuollon työtilat sekä yläkerrassa sijaitseva sivistystoimisto vuoden 2014 alussa. Samassa rakennuksessa sijaitsevan kaupunginkirjaston osalta uudistus- ja laajennustyöt valmistuivat talvella 2018.

Koulukeskus kuvattuna kesällä 2019. (Kuva: Juha Levonen.)

Päivitetty 13.2.2024.