Oppilastoiminnan tarkoitus on tarjota oppilaille mahdollisuuksia osallistua koulun toimintaan ja sen kehittämiseen. Pohjanlinnan koululla on aktiivisesti toimiva oppilaskunta sekä vireää tukioppilastoimintaa.

Vuosittain muutamat luokat käyvät luokkaretkillä tai leirikouluissa, minkä lisäksi koulun toimintaan voi kuulua muitakin retkiä ja tutustumiskäyntejä joko osana jonkin aineen opetusta tai vapaaehtoisina koulutyön ohessa.

Pohjanlinnan koulun vanhempainyhdistys on linkki koulun ja kotien välillä. Se myös tukee koulun oppilastoimintaa.