Koulusosionomi

Koulusosionomin toiminta on alkanut Pohjanlinnan koulussa valtionavustushankkeena lukukaudella 2020–2021. Kaupunginhallitus päätti toimen vakinaistamisesta 21.6.2021. Koulusosionomi toimii matalan kynnyksen tukimuotona oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon rajapinnoilla.

Koulusosionomi on mukana oppilaiden arjessa ja pyrkii olemaan päivittäin helposti tavoitettavissa. Näin ollen myös työhuone löytyy keskeltä koulua. Työ keskittyy oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kautta kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Koulusosionomi turvaa osaltaan jokaisen oppilaan oikeutta koulupäivän aikaiseen ohjaukseen, jolla tarkoitetaan koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista juuri tässä hetkessä. Erityisenä kohderyhmänä ovat uudet seiskat.

Koulusosionomi on kanssakulkija, joka kulkee vierellä ja tukee tarvittaessa. Hän voi myöskin olla sillanrakentaja koulun ja kodin välillä. On tärkeää, että oppilaiden lisäksi myös heidän perheidensä on helppo olla yhteydessä koulusosionomiin. Koulusosionomi voi antaa perheelle palvelunohjausta ja ohjata heitä tarvitsemansa tuen piiriin. Kotikäyntejä voidaan tehdä esimerkiksi niiden oppilaiden luokse, jotka eivät jostain syystä tule kouluun. Koulusosionomi voi tarvittaessa hakea lapsen kouluun tai saattaa häntä koulumatkalla, ellei se muuten onnistu.

Kankaanpäässä koulusosionomin tehtävään kuuluu oppivelvollisuuden laajentumiseen (Oppivalvollisuuslaki 1214/2020) liittyviä tehtäviä. Yläkoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa koulusosionomi osallistuu tehostettuun oppilaanohjaukseen osana koulun tehostettua ohjaustiimiä. Tavoitteena on rakentaa hyvä koulupolku toisen asteen opintoihin ja näin vahvistaa opiskelijan kiinnittymistä opintoihin.

Koulusosionomin työ on kokeilevaa ja kehittävää arjessa näkyvää ja kuuluvaa toimintaa, jossa tutkitaan tilanteita yhdessä!

Yhteystiedot:
Kati Hietikko
Koulusosionomi
Pohjanlinnan koulu (Kangasmoisionkatu 1 Kankaanpää)
044 577 2747 (WA)
kati.hietikko@kankaanpaa.fi
Wilma-viestit
Instagram: @koulu_kati

 

Päivitetty 9.8.2023.