Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Pohjanlinnan koulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskelutaitoja sekä auttaa opiskeluun liittyvissä valinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa sekä kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään läpi yhteisiä, kaikkia koskevia asioita. Henkilökohtaisella ja pienryhmäohjauksella tuetaan oppilaan kasvua sekä yksilöllisten opinto- ja jatkokoulutussuunnitelmien tekemistä.

Työelämään tutustumista toteutetaan muun muassa tet-jaksoilla ja mahdollisia yritysvierailuita. Jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteitetan kartoitetaan myös oppilaitovierailuiden ja infotilaisuuksien kautta.

Oppilaanohjaajat ja luokat

7ABC Sinikka Hauta-Heikkilä
7DEF Sari Mäkelä
7G Kati Hietikko / Sari Mäkelä

8ABC Sari Mäkelä
8DEJ Sinikka Hauta-Heikkilä
8F Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

9ABC Sinikka Hauta-Heikkilä
9DEFJ Sari Mäkelä
9G Kati Hietikko / Sari Mäkelä

VS Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä / Sari Mäkelä


Oppivelvollisuuslain tuomat muutokset (lisätty 24.11.2021)


Sari Mäkelä p. 044 577 2323 ja Sinikka Hauta-Heikkilä p. 044 577 2324

Päivitetty 9.8.2022.