Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Pohjanlinnan koulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskelutaitoja sekä auttaa opiskeluun liittyvissä valinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa sekä kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään läpi yhteisiä, kaikkia koskevia asioita. Henkilökohtaisella ja pienryhmäohjauksella tuetaan oppilaan kasvua sekä yksilöllisten opinto- ja jatkokoulutussuunnitelmien tekemistä.

Työelämään tutustumista toteutetaan muun muassa tet-jaksoilla ja mahdollisia yritysvierailuita. Jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteitetan kartoitetaan myös oppilaitovierailuiden ja infotilaisuuksien kautta.

Oppilaanohjaajat ja luokat

7ABC Sari Mäkelä
7DE Sinikka Hauta-Heikkilä
7F Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

8ABC Sinikka Hauta-Heikkilä
8DEFJ Sari Mäkelä
8G Kati Hietikko / Sari Mäkelä

9ABC Sari Mäkelä
9DEFJ Sinikka Hauta-Heikkilä
9G Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

VS Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä / Sari Mäkelä


Ajankohtaista opossa

Jatko-opintojen miettiminen on nyt ajankohtaista. (Tiedote lähetetty Wilma-viestinä huoltajille 8.2.2021.)

Ysiluokkien vanhempainillan materiaali (lisätty 24.11.2021)

Oppivelvollisuuslain tuomat muutokset (lisätty 24.11.2021)

Linkki opintopolun sivuille.

Sari Mäkelä p. 044 577 2323 ja Sinikka Hauta-Heikkilä p. 044 577 2324

Päivitetty 24.11.2021.