Oppilaanohjaus

 

Oppilaanohjaus Pohjanlinnan koulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskelutaitoja sekä auttaa opiskeluun liittyvissä valinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa sekä kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään läpi yhteisiä, kaikkia koskevia asioita. Henkilökohtaisella ja pienryhmäohjauksella tuetaan oppilaan kasvua sekä yksilöllisten opinto- ja jatkokoulutussuunnitelmien tekemistä.

Työelämään tutustumista toteutetaan muun muassa TET-jaksoilla ja mahdollisia yritysvierailuita. Jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteita kartoitetaan myös oppilaitosvierailuiden ja infotilaisuuksien kautta.

Oppilaanohjaajat ja luokat

7ABC Sari Mäkelä
7DEF Sinikka Hauta-Heikkilä
7G Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

8ABC Sinikka Hauta-Heikkilä
8DEJF Sari Mäkelä
8G Kati Hietikko / Sari Mäkelä

9ABC Sari Mäkelä
9DEJ Sinikka Hauta-Heikkilä
9F Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

VS Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä / Sari Mäkelä


Oppivelvollisuuslain tuomat muutokset (lisätty 24.11.2021)


Sari Mäkelä p. 044 577 2323
Sinikka Hauta-Heikkilä p. 044 577 2324
Pekka Kääntee p. 040 1838 911
Kati Hietikko p. 044 577 2747

Päivitetty 12.9.2023.