Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Pohjanlinnan koulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskelutaitoja sekä auttaa opiskeluun liittyvissä valinnoissa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa sekä kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään läpi yhteisiä, kaikkia koskevia asioita. Henkilökohtaisella ja pienryhmäohjauksella tuetaan oppilaan kasvua sekä yksilöllisten opinto- ja jatkokoulutussuunnitelmien tekemistä.

Työelämään tutustumista toteutetaan muun muassa tet-jaksoilla ja mahdollisia yritysvierailuita. Jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteitetan kartoitetaan myös oppilaitovierailuiden ja infotilaisuuksien kautta.

Oppilaanohjaajat ja luokat

7ABC Sari Mäkelä
7DE Sinikka Hauta-Heikkilä
7F Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

8ABC Sinikka Hauta-Heikkilä
8DEFJ Sari Mäkelä
8G Kati Hietikko / Sari Mäkelä

9ABC Sari Mäkelä
9DEFJ Sinikka Hauta-Heikkilä
9G Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä

VS Kati Hietikko / Sinikka Hauta-Heikkilä / Sari Mäkelä


Ajankohtaista opossa

Jatko-opintojen miettiminen on nyt ajankohtaista. (Tiedote lähetetty Wilma-viestinä huoltajille 8.2.2021.)

Teemme tällä viikolla koehaut oppilaiden kanssa. Tämä koehakulappu tuodaan kotiiin tarkistettavaksi (mm. sotu, osoitteet, hakutoiveet yms).

Siihen voi ja pitää tehdä muutoksia, jos on tarpeen.

Koehakulomake palautetaan huoltajan allekirjoituksella hiihtolomaan mennessä ja sen mukaisesti teemme koulussa yhteishaun hiihtoloman jälkeen. Pääsääntöisesti heti maaliskuun ensimmäisellä viikolla, mutta jos on mietittävää niin haku jatkuu 23.3. saakka.

Jos teillä on kysyttävää tai mietittävää jatko-opinnoista niin ottakaa yhteyttä Wilmalla tai soittaen.

Uuden oppivelvollisuuslain (1.1.2021 ja 1.8.2021) mukaan kaikki keväällä opintonsa päättävät hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa tai muulla tavoin ennen viimeisen vuosiluokan päättymistä.

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Opiskelu on maksutonta.

Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen, VALMAAN tai 10-luokille, erityisopetuksena järjestettävään ammatiliseen koulutukseen on 23.2.–23.3.2021.

Tulokset ilmoitetaan opiskelijan sähköpostiin 17.6.2021.

Linkki opintopolun sivuille.

Yst. terv. Sari-opo / Sari Mäkelä p. 044 577 2323 ja Sinikka Hauta-Heikkilä p. 044 577 2324

Opetushallituksen ohje kevään 2021 yhteishausta (lisätty 20.11.2020).

Ysiluokkien vanhempainillan materiaali (lisätty 27.11.2020).

Päivitetty 13.8.2021.