Yhteishaku kevät 2023

Yhteishaun tiedotteita:

  • Opetushallituksen opopaketti 2023, linkki TÄSSÄ
  • Opetushallituksen HUOLTAJAN MUISTILISTA, linkki:   muistilista
  • Vanhempainillan materiaali ke 23.11.2022 tästä (pdf-tiedosto)

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka. Oppivelvollisella on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa niin kauan, että hän saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot toisella asteella. Mikäli oppilaalla ei ole opiskelupaikkaa määrättyyn päivämäärään mennessä, tieto menee asuinkunnalle, joka on velvollinen järjestämään tarvittavan tuen ja opiskelupaikan nuorelle.

Mikäli nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai hän ei ota sitä vastaan, tieto menee edelleen koululta etsivälle nuorisotyölle (Nuorisolaki 2016). Myös täältä otetaan yhteyttä nuoreen ja huoltajiin.

Päivitetty 26.11.2022.